Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Регионалният представител на КЗД за Област Видин посети община Ружинци

На 13 октомври Ирина Петрова, регионален представител на КЗД за Област Видин, организира и проведе информационна среща в община Ружинци с любезното съдействие на Пламен Гацев, секретар на общината.Присъстващите бяха запознати с компетенциите и правомощията на КЗД, с възможностите, които ЗЗДискр. предоставя за подаване на жалби и  сигнали, както и с начините, по който това може да се случи пред Комисията. Обсъдени бяха и възможности за бъдещи съвместни инициативи.

 


 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian