Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Регионалният представител на КЗД за Област Шумен посети община Каспичан

На 17 октомври 2023 г. Ива Вълчанова-Йорданова, регионален представител на КЗД за Област Шумен, организира и проведе открита приемна и информационна среща в гр. Каспичан. На срещата присъстваха хора от уязвими групи - роми, дългосрочно безработни и инвалиди. Присъстващите бяха запознати с дейността на КЗД. Разяснени бяха признаците, на които се основават формите на дискриминация според ЗЗДискр. Представени бяха  производства и решения на КЗД. Присъстващите бяха уведомени за провеждане на безсрочната кампания „Достъпна България".Беше даден акцент и върху превантивната дейност на КЗД за защита правата на уязвимите групи.

 

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian