Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Регионалният представител на КЗД за Област Разград посети общините Исперих и Кубрат

На 9 октомври 2023 г. Джейлян Мустафа, регионален представител на КЗД за Област Разград, организира и проведе приемна и информационна среща в гр. Исперих. По време на срещата тя представи дейността и основните функции на Комисията. Планирани бяха бъдещи работни срещи с групи и граждани от региона. Обсъдиха се възможностите за организиране на информационни мероприятия.

На 16 октомври 2023 г. Джейлян Мустафа организира и проведе приемна в гр. Кубрат. Тя направи презентация на Комисията за защита от дискриминация и Закона за защита от дискриминация пред гражданите, посетили приемната. Присъстващите бяха информирани за компетенциите и правомощията на Комисията за защита от дискриминация. Беше обяснено как се подава жалба или сигнал към КЗД.

 


 

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian