Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Регионалният представител на КЗД за Област Стара Загора посети община Николаево

На 11 май 2023 г. регионалният представител на КЗД за Област Стара Загора Емилия Господинова организира и проведе информационно-презентационна среща в Народно читалище "Васил Левски" в община Николаево. Присъстващите бяха информирани за компетенциите и правомощията на Комисията за защита от дискриминация. Беше обяснено как се подава жалба или сигнал към КЗД. След това секретарят на читалището Радостина Василева-Амзова е показала на регионалния представител завършена нова зала, която ще може бъде да ползвана от КЗД за бъдещи презентации.

Емилия Господинова е имала и кратка среща с Иван Павлов, зам.-кмет община Николаево, с коментар за бъдещи съвместни инициативи.

 


 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian