Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Регионалният представител на КЗД за Област Разград посети гр. Цар Калоян

На 10 май 2023 г. регионалният представител на КЗД за Област Разград Джейлян Мустафа проведе информационна среща в Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) – гр. Цар Калоян.

Срещата беше осъществена със съдействие на общинската администрация. Присъстващите на срещата потребители и служители бяха информирани за правата и компетенциите на КЗД, както и за начина за подаване на жалба или сигнал към Комисията.

 


 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian