Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Регионалният представител на КЗД за Област Монтана на посещение в териториална организация на СГБ в града

На 27 април 2023 г. Даниела Табакова, регионален представител на КЗД за Област Монтана, съвместно с Недко Танев, председател на Териториална организация на Съюза на глухите в България за град Монтана, и Снежана Атанасова, секретар на организацията, направи презентация на Комисията за защита от дискриминация и Закона за защита от дискриминация пред членове на Съюза на глухите. Обърна се внимание на подаването на жалба и подписването на декларация, че към момента на подаване на жалба или сигнал до КЗД лицето няма заведено съдебно дело със същия предмет на спора. Предоставени бяха на хартиен носител презентация на КЗД, както и Законът за защита от дискриминация, който ще бъде поставен на видно и достъпно място в териториалното представителство в град Монтана. Мероприятието ще бъде отразено във вестник "Тишина", издание на Съюза на глухите в България.

 


 

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian