Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Откриващо събитие в КЗД като начало на обучението за млади журналисти, осъществявано от „Маргиналия“

На 8.02.2023 г. Комисия за защита от дискриминация (КЗД) беше домакин на събитие, с което се постави началото на обучение за млади журналисти по програмата „Дигитални медии и журналистика по права на човека“ на фондация „Томсън“, осъществявано от новинарска медия „Маргиналия“, фокусирана върху човешките права.

В тази първа въвеждаща среща участваха: доц. д-р Ана Джумалиева, председател на КЗД, Юлиана Методиева – главен редактор на „Маргиналия“, д-р Веселин Вачков – експерт от фондация „Томсън“, доц. Георги Лозанов – ръководител на катедра „Печат и книгоиздаване“ във Факултета по журналистика и масови комуникации на СУ „Св. Климент Охридски“, доц. Иво Инджов – преподавател във Великотърновския университет „Св. св Кирил и Методий“, проф. Нели Огнянова (онлайн) – експерт по медийно право и Ирина Недева – журналист от Българско национално радио.

Присъстваха и студенти по журналистика. Всеки от участниците се изказа за институционалната и правната рамка на журналистиката, за правата на човека, за бъдещето на дигитални медии и др. Обучението ще се проведе в рамките на шест седмици. Ще участват журналисти, преподаватели, експерти и юристи от „Маргиналия“, Комисия за защита от дискриминация, СУ "Св. Климент Охридски", Национален съвет за журналистическа етика и др.

 


 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian