Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Посланикът на Република Корея на посещение в КЗД

 

На 18 октомври 2022 г. на посещение в Комисията за защита от дискриминация (КЗД) беше Н. Пр. Ли Хо-Шик – извънреден и пълномощен посланик на Република Корея в България. Той беше придружен от Ю Бьонг Хьон – заместник-ръководителя на мисията, и София Елефтериу, специалист от културния отдел на посолството.

Делегацията беше запозната с функциите и правомощията на КЗД, с метода на назначаване на членовете на Комисията, както и с уникалните характеристики на българския орган по равнопоставеност, включително изградената мрежа от регионални представители. Представена пред гостите беше и превантивната дейност на институцията, както и сътрудничеството с международни организации.

Н. Пр. Ли Хо-Шик подчерта общите ценности на двете страни в защита правата на човека и недискриминация и пое ангажимент за осъществяване на контакт между КЗД и сродна институция в Република Корея за обмяна на опит и добри практики.

На срещата присъстваха Ана Джумалиева, председател на КЗД, Златина Дукова, член на КЗД, София Йовчева, член на КЗД, Наско Атанасов, член на КЗД, Петър Кичашки, член на КЗД, Надежда Йонкова, главен секретар на КЗД, Виктория Миланова, началник на отдел АПМС, и Виктор Рибарски, главен специалист от отдел АПМС.

 

 


 

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian