Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Представители на КЗД официални гости на тържествена церемония в УниБИТ

На 19 септември 2022 г. доц. д-р Баки Хюсеинов, зам.-председател на Комисията за защита от дискриминация (КЗД), и Сабрие Сапунджиева, член на КЗД, бяха официални гости в Университета по библиография и информационни технологии (УниБИТ) на тържествена церемония по повод удостояването на проф. Дейвид Филипс с почетното звание „Доктор Хонорис Кауза“ на УниБИТ.

Професор Филипс е световно известен учен, директор на Програмата за опазване на мира и правата на човека в Института за изследване правата на човека към Колумбийския университет в Ню Йорк, както и забележителен общественик. Програмата за опазване на мира и правата на човека (PBHR) е всепризнато приложно изследователско усилие в областта на тестване на стратегии за предотвратяване на конфликти, опазване на мира и помирение.

Носител е на редица международни награди и отличия.

 


 


 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian