Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Интервю на зам.-председател на КЗД пред международен консорциум

 

На 16 септември 2022 г. доц. д-р Баки Хюсеинов, зам.-председател на Комисията за защита от дискриминация (КЗД), даде интервю за Международен изследователски консорциум в областта на социалните науки. Интервюто се провежда от Радослав Груев, доктор по социология и преподавател в Университета на Лотарингия в град Мец, Франция. В момента д-р Груев е координатор на изследователския проект RIDPA (Международно изследване на правата на възрастните хора в контекста на пандемията от Ковид-19). Проектът е ръководен от REIACTIS (Международна мрежа за изследване на възрастта, гражданството и социално-икономическата интеграция) и представя международен и мултидисциплинарен екип от 44 изследователи от 18 държави, покриващи 5 континента (Африка, Южна и Северна Америка, Азия и Европа). Проектът има за цел да изследва въздействието на пандемията върху човешките права на възрастните хора (60+ години).

В интервюто доц. Хюсеинов говори за оплаквания, образувани производства и постановени решения в Комисията по защитения признак „възраст“. Той даде примери от жалби и сигнали в КЗД, свързани с пандемията Ковид-19. Посочи и сферите в обществения живот, от които преобладават оплакванията по признак „възраст“.

В унисон с темата на интервюто Баки Хюсеинов запозна в резюме интервюиращия със своята книга „Социално-икономически детерминанти за активен живот на възрастните хора“. 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian