Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Участие на КЗД в работна среща относно достъп до безплатни лекарства за деца от 0 до 3 години

 

На 02.06.2022 г. Виктория Миланова – началник отдел „АПМС“, дирекция „СПАП“, участва в онлайн работна среща за участие в застъпническа група относно достъп до безплатни лекарства за деца от 0 до 3 години. Събитието се организира в рамките на проект „С грижа от 0 до 3“, изпълнявана от фондация „Тръст за социална алтернатива“.

Инициативата изследва проблемите, свързани с бариерите пред достъпно здравеопазване вследствие на установен недостиг на средства за покриване на лекарства за деца, от които най-засегнати са семейства от бедните и уязвими групи, потенциалната бенефициентска група наброява малко над 180 000 деца.

Като част от инициативата се извършва изследване на проблемите, породени от липсата на средства за закупуване на необходимите лекарства и хранителни добавки за целевата група. В докладът се препоръчва въвеждане чрез нормативна промяна на общ универсален достъп до безплатни лекарства и хранителни добавки за тях.

От страна на КЗД беше посочено, че Комисията няма законодателна инициатива. Въпреки това КЗД има широки правомощия разписани в чл. 47 от Закона за защита от дискриминация. С оглед разпоредбите на т. 8 от цитирания член на закона Комисията може да дава становища по проекти на нормативни актове за съответствието им със законодателството за предотвратяване на дискриминацията, както и препоръки за приемане, отменяне, изменение и допълнение на нормативни актове.

 

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian