Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Интервю на председателя на КЗД по проект, финансиран по програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм.

На 10 май 2022 г. доц. д-р Ана Джумалиева даде интервю пред екип от норвежки специалисти – Джон Джонсън професор от Университета в Осло, Катрина Мокнес, специалист от правен център.

Интервюто е част от национално мултидисциплинарно изследване, провеждано от експерти на Националното бюро за правна помощ и Норвежката съдебна администрация по проект „Подобряване на достъпа до правосъдие за хора, живеещи под прага на бедността със специален акцент върху жените, децата и ромите“, финансиран по програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм. Тези интервюта се провеждат с експерти, ангажирани с политики, практики и директна правна подкрепа на уязвими групи хора.

На интервюто присъстваше и Диляна Гитева, координатор на проекта.

Ана Джумалиева, председател на КЗД, отговори на редица въпроси на норвежките специалисти, които засегнаха правомощията на КЗД, правната помощ, регионалните представители на институцията, както и дискриминацията, упражнявана върху жените роми.

На събитието от страна на КЗД присъстваха Ана Джумалиева, председател, Надежда Йонкова, главен секретар, Елка Божова, директор на дирекция СПАП, и Виктория Миланова, началник на отдел АПМС

Гостите посетиха открито заседание на Комисията.

\

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian