Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Посещение в КЗД на председателя на Институцията за човешки права и равенство на Турция

 

На 9 май 2022 г. на официално посещение в Комисията за защита от дискриминация (КЗД) беше проф. д-р Мухарем Кълъч, председател на Институцията за човешки права и равенство на Турция, придружен от Езги Кашкавал Окяй, експерт в Институцията за човешки права и равенство на Турция, както и от Ерман Топчу, временно управляващ посолството на Република Турция в България, и Есин Топчу, съветник към посолството.

На срещата гостите бяха запознати с дейността на КЗД и спецификата в нейното производството, с инициативи на институцията, свързани с превенцията срещу дискриминацията.

Проф. д-р Мухарем Кълъч представи дейността на ръководената от него институция като правозащитен орган, както и осъществените от нея връзки и контакти, реализирани в областта на превенцията.

Последва обобщението, че множеството допирни точки в работата на двете институции предполагат и възможности за редица съвместни инициативи в посока недискриминация и защита правата на човека.

Меморандум за сътрудничество между Комисията за защита от дискриминация и Институцията за човешки права и равенство на Турция беше подписан от ръководителите на двете правозащитни институции – доц. д-р Ана Джумалиева и проф. д-р Мухарем Кълъч.

От страна на КЗД на събитието присъстваха Ана Джумалиева, председател, Баки Хюсеинов, зам.-председател, Сабрие Сапунджиева и София Йовчева – членове на КЗД, Надежда Йонкова – главен секретар, Виктория Миланова, началник на отдел АПМС, Поля Христова, държавен експерт  в отдел АПМС, Виктор Рибарски, главен специалист.

Официална среща за гостите от Турция беше организирана с Елена Чернева-Маркова – заместник-омбудсман на Република България.

Гостите посетиха и главното мюфтийство, където се срещнаха с Ведат Ахмед, председател на Висшия мюсюлмански съвет. На срещата присъстваха

 

още Джелал Фаик, гл. секретар на мюсюлманското изповедание, Бейхан Мехмед, зам.-главен мюфтия, и Хайри Емин началник-отдел „Външни отношения“.

 

 

 

 

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian