Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Среща в КЗД с ученици от Немската езикова гимназия "Гьоте" в Бургас

На 18 април 2022 г. в Комисията за защита от дискриминация (КЗД) се проведе среща с ученици от Немската езикова гимназия "Гьоте" в Бургас. Срещата е с образователна цел в рамките на проект "Малка промяна за Европа и за европейската младеж". Екипът от ученици разработва научно изследване на тема "Овластяване на жените в българския политически процес, 1989-2022 г.", в рамките на Ученическия институт на Българската академия на науките. Изследването има за цел да разгледа проблема за овластяването на жените в системата на политическото управление в България като народни представители, министри и заместник-министри, кметове, заместник-кметове и представители на общински съвети, членове на ръководствата на политически партии и национални комисии.

Учениците бяха запознати с дейността и основните инициативи на КЗД.

Проведена беше интересна дискусия за равенството на половете и мястото на жената в нашето съвремие, за дискриминацията по полов признак в България.

Председателят на КЗД Ана Джумалиева връчи почетен плакет на ръководителя на групата – гл. ас. д-р Тонка Костадинова – бивш дипломат и настоящ учител по история и цивилизации в Немска езикова гимназия "Гьоте" – Бургас.

На учениците бяха подарени екземпляри от книгата „Аз съм българка. 40 истории, 40 портрета“ с автор Петя Александрова.

От страна на КЗД присъстваха Ана Джумалиева, председател, членовете Златина Дукова, Сабрие Сапунджиева и София Йовчева, главният секретар Надежда Йонкова, както и експерти от отдел „Анализи, превенция и международно сътрудничество“.

 


 

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian