Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Посещение на посланика на Република Румъния в Република България Н.ПР. Бръндуша Предеску в Комисията за защита от дискриминация

 

На 29 март 2022 г., Н. ПР. Бръндуша Предеску, посланик на Република Румъния в България и първият секретар на посолството на Република Румъния Зеновая-Мария Попа направиха работно посещение в Комисията за защита от дискриминация.

Председателят на КЗД Доц. д-р Ана Джумалиева запозна дипломатите с основните функции и правомощия на Комисията, със спецификата на производство пред КЗД и с изградената мрежа от регионални представители. Обърна се внимание на превантивната дейност на Комисията като важен фактор за успех в борбата срещу дискриминацията и на редица събития и инициативи на институцията. Доц. д-р. Ана Джумалиева запозна гостите и с безсрочната кампания на КЗД Достъпна България.

По време на срещата двете страни обсъдиха бъдещи съвместни инициативи за сътрудничество със сходна на КЗД институция в Румъния. Така двете антидискриманиционни институции ще могат да обменят опит и добри практики свързани с предотвратяването и защитата от дискриминация.

След разговорите, председателят на Комисия за защита от дискриминация Доц. д-р Ана Джумалиева връчи плакет на Н. ПР. Бръндуша Предеску.

От страна на КЗД, на срещата присъстваха и Златина Дукова, инж. Наско Атанасов и д-р Орлин Колев - членове на Комисията за защита от дискриминация и експерти от отдел Анализ, превенция и международно сътрудничество на КЗД.
 

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian