Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Подписан Меморандум за сътрудничество между Комисия за защита от дискриминация и Сдружение с нестопанска цел „ Инициатива за равни възможности“

На 23 март 2022г. в КЗД се проведе среща с адвокат Даниела Михайлова, в качеството й на представител на Сдружение с нестопанска цел „ Инициатива за равни възможности“ и с адвокат Марияна Борисова, координатор на програма „Правен инкубатор“.

По време на визитата председателят на КЗД доц. д-р Ана Джумалиева представи дейността на Комисията, като постави акцент върху изграденото в годините партньорство с организации от неправителствения сектор, занимаващи се със защита на правата на хора от уязвими групи.

Доц. Джумалиева подчерта, че КЗД провежда последователна и целенасочена политика за защита на уязвимите групи от населението, ръководейки се от принципите на недопускане на дискриминация, зачитане на човешкото достойнство и осигуряване на условия за равни възможности и равно третиране на всички български граждани.

От своя страна адвокат Даниела Михайлова представи програмата „Правен инкубатор“. Целта на програмата е създаване на учебна и професионална среда на студентите по право и юристи от уязвими групи. Програмата се финансира от тръст за „Социална алтернатива“ и в България се реализира за втора поредна година.

Отчетоха се големият потенциал и натрупан опит и експертиза от двете страни в сферата на равнопоставеността и защитата от дискриминация.

Доц. д-р Ана Джумалиева и адвокат Даниела Михайлова подписаха Меморандум за сътрудничество, като представляващи двете организации.

Доц. Джумалиева връчи плакет на адвокат Даниела Михайлова.

Обсъдени бяха бъдещи съвместни действия, сред които работни посещения, с цел запознаване на млади юристи с производството за защита от дискриминация и участие в заседания на комисията.

На срещата присъстваха от страна на КЗД доц. д-р Ана Джумалиева- председател на КЗД, инж. Сабрие Сапунджиева – член на КЗД, проф. д-р Надежда Йонкова – главен секретар на КЗД, Виктория Миланова – началник отдел АПМС , Поля Христова – държавен експерт в отдел АПМС и Виктор Рибарски – главен специалист в отдел АПМС.

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian