Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Подписан Меморандум за сътрудничество между Комисия за защита от дискриминация и Университет за национално и световно стопанство

На 17 март 2022г. на официално посещение в КЗД бяха проф. д-р Димитър Димитров – ректор на УНСС и проф. д-р Цветана Стоянова - заместник-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики.

По време на срещата доц. д-р Ана Джумалиева представи дейността на КЗД, специализираното производство пред комисията и нейната превантивна дейност, която се реализира чрез обучения, семинари и информационни кампании, в различни сфери на обществената дейност като образователния сектор.

Проф. д-р Димитър Димитров представи дейността на УНСС, сподели с удовлетворение, че той и екипа му са успели да изградят достъпност на територията на цялото висшето учебно заведение.

Доц. д-р Ана Джумалиева и проф. д-р Димитър Димитров подписаха Меморандум за сътрудничество, като представляващи двете институции.

Доц. Джумалиева връчи плакет на проф. д-р Димитър Димитров.

Обсъдени бяха бъдещи съвместни действия, а именно провеждане на стажове на студенти от УНСС в КЗД, изнасяне на публични лекции, с които аудиторията от студени да бъдат запознати с антидискриминационното законодателство.

На срещата присъстваха от страна на КЗД доц. д-р Ана Джумалиева- председател на КЗД, д-р Владимира Стоименова – член на КЗД, г-жа Златина Дукова - член на КЗД , инж. Наско Атанасов – член на КЗД , д-р Орлин Колев – член на КЗД и главния секретар проф. д-р Надежда Йонкова.


 

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian