Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Среща в КЗД

 

На 14 март 2022 г. в Комисията за защита от дискриминация (КЗД) се проведе среща с Ангел Банджов, директор на дирекция „Права на човека“ в Министерство на външните работи (МВнР), Христиана Грозданова, началник-отдел „Права на човека“ в МВнР, Снежана Йовева, директор на Държавния културен институт към министъра на външните работи.

Гостите бяха запознати с дейността на Комисията, със спецификата в производството пред институцията, с нейната превантивна и международна дейност.

Разговорите засегнаха бъдещи съвместни инициативи на КЗД с дирекция „Права на човека“ и Държавния културен институт към министъра на външните работи с надграждане на общите интереси в посока недискриминация и защита на човешките права.

От страна на Комисията за защита от дискриминация на срещата присъстваха: Ана Джумалиева, председател, Златина Дукова и Наско Атанасов, членове, Надежда Йонкова, главен секретар, Виктория Миланова, началник на отдел АПМС, и Виктор Рибарски, главен специалист в отдел АПМС.

 

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian