Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Представители на КЗД взеха участие в онлайн събитие за проблема с български граждани без документи за самоличност

На 17 февруари 2022 г. доц. Ана Джумалиева, председател на Комисията за защита от дискриминация, и Виктория Миланова, началник на отдел АПМС на КЗД, участваха в онлайн представянето и обсъждането на проучване и доклад по Програмата на Европейската Комисия и Съвета на Европа РОМАКТ с констатации и препоръки във връзка с увеличаващия се брой български граждани без документи за самоличност.

Поканата за участие към КЗД в събитието е с цел съвместното търсене на най-ефективните решения на този така наболял напоследък проблем. По данни на Министерство на вътрешните работи на Република България от март 2021 г. е известно, че на територията на страната са установени 244 822 лица, които не притежават валиден документ за самоличност. Голяма част от тези хора са от уязвими групи и общности. Проблемът е идентифициран многократно в хода на дейностите по програма РОМАКТ. Липсата на регистрация по постоянен адрес и лични документи създава редица ограничения за лицата и като последствие задълбочава бедността и социалното им изключване.


 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian