Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

КЗД с участие в дискусионен форум на Амалипе

 

На 15 февруари 2022 г. доц. Ана Джумалиева, председател на Комисията за защита от дискриминация, участва онлайн в дискусионен форум „Политиките за равенство, приобщаване и участие на ромите: инвестиция в по-доброто бъдеще на България“. Събитието се организира от Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе" и фондация "Фридрих Еберт".

На форума бяха представени анализ „Изпълнението на националната стратегия за интеграции на ромите“ и доклад „Концепция за новата Национална стратегия за равноправие, включване и участие на ромите“. Представянето на докладите беше последвано от дискусия относно бъдещето на политиките за интеграция на ромите и предстоящото одобряване на новата Национална стратегия за равенство, включване и участие на ромите.

Доцент Джумалиева във свое изказване запозна участниците във форума с провежданата от КЗД последователна и целенасочена политика за защита на уязвимите групи, включително и роми, с превантивната своя дейност в тази посока, както и с доброто сътрудничество с ромски неправителствени организации.

Във форума взеха участие Калина Константинова, вицепремиер и председател на Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (НССЕИВ) към Министерски съвет, народни представители, посланици от Посланическата група по ромските въпроси (групата обединява 16 посланици от ЕС, Великобритания и САЩ), представители на Европейската комисия и неправителствени организации.


 

 

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian