Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Обучение в КЗД в рамките на меморандум за сътрудничество между КЗД и институцията Омбудсман на Република Турция

 

На 26 януари 2022 г. в КЗД беше проведено онлайн обучение с тема „Процедури за подаване на жалби, процес на разглеждане и видове решения на институцията Омбудсман на Република Турция“. Обучението е етап от плануваните съвместни дейности в рамките на меморандума за сътрудничество между Комисията за защита от дискриминация и институцията Омбудсман на Република Турция.

В обучението от страна на КЗД участваха Ана Джумалиева – председател, Златина Дукова – член на КЗД, Надежда Йонкова – главен секретар, Елка Божова – директор на дирекция СПАП, Жасмина Милушева – директор на дирекция АПО, Свилена Иванова – началник на отдел „Специализирано производство“, Виктория Миланова – началник на отдел АПМС, Магдалена Анчева – главен юрисконсулт, Наталия Кръстева – старши юрисконсулт, Поля Христова – държавен експерт, младши експертите Теменужка Иванова, Мариела Гецева и Марта Малетз.

 

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian