Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Съобщение

КЗД съобщава, че срокът на действие на Заповед №50 от 29.10.2021 г. е удължен. По тази причина насрочените открити заседания по преписки в периода от 22.11.2021 г. до 26.11.2021 г. няма да се проведат. Същите ще бъдат служебно пренасрочени, като за новите дати страните ще бъдат уведомени писмено.


Заповед №56/18.11.2021 г.

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian