Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Посланикът на Ислямска република Пакистан на посещение в КЗД

На 18 ноември 2021 г. на посещение в Комисията за защита от дискриминация (КЗД) беше Н.Пр. Мариам Афтаб, извънреден и пълномощен посланик на Ислямска република Пакистан в България, придружена от Омер Малик, заместник-ръководител на мисията на Ислямска република Пакистан в България.

От страна на Комисията на срещата присъстваха Ана Джумалиева, председател, и Баки Хюсеинов, зам.-председател.

Гостите бяха запознати с функциите и правомощията на Комисията, с уникалните характеристики на българския орган по равнопоставеност, с начина на производство пред КЗД, с изградената мрежа от регионални нейни представители. Обърна се внимание на превантивната дейност на Комисията като важен фактор за успех в борбата срещу дискриминацията и на редица събития и инициативи на институцията, свързани с превенцията.

Н.Пр. Мариам Афтаб благодари за поканата за посещението, подчерта, че е необходим диалог в световен мащаб за дискриминацията като явление, посочи като важен въпрос необходимостта от свобода на религиите и завърши с думите, че посолството на Ислямска република Пакистан в България е отворено винаги за диалог с КЗД. Обсъдено беше предложението за подписване на меморандум за сътрудничество с омбудсмана на Ислямска република Пакистан. 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian