Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Съобщение

КЗД съобщава, че срокът на действие на Заповед №50 от 29.10.2021 г. е удължен с 1 седмица. По тази причина насрочените открити заседания по преписки в периода от 16.11.2021 г. до 19.11.2021 г. няма да се проведат. Същите ще бъдат служебно пренасрочени, като за новите дати страните ще бъдат уведомени писмено.


 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian