Начало

Съобщение

КЗД съобщава, че срокът на действие на Заповед №50 от 29.10.2021 г. е удължен с 1 седмица. По тази причина насрочените открити заседания по преписки в периода от 16.11.2021 г. до 19.11.2021 г. няма да се проведат. Същите ще бъдат служебно пренасрочени, като за новите дати страните ще бъдат уведомени писмено.


 
Bulgarian English French German Russian