Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Среща на КЗД с подгрупа на високо ниво за борбата с расизма, по повод националното прилагане на „План за действие на ЕС срещу расизма 2020-2025 г.“

Планът за действие на ЕС срещу расизма 2020-2025 г. „насърчава всички държави-членки да разработят и приемат национални планове за действие срещу расизма и расовата дискриминация до края на 2022 г.“. За да подкрепи държавите-членки в техните усилия, Европейската комисия създаде „Подгрупа за националното прилагане на плана за действие на ЕС за борба с расизма“, натоварена да разработи „Общи ръководни принципи за националните планове за действие“ до края на 2021 г.
Днес доц. д-р Баки Хюсеинов, зам.-председател на КЗД, и Елка Божова, директор на дирекция „Специализирано производство, анализ и превенция“, взеха участие в двустранна среща с екипа на подгрупата, с цел да се обсъдят добри практики и механизми за превенцията и борбата с расизма в Европа. Те представиха дейността на Комисията, последва и дискусия.

 

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian