Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Представители на КЗД участват в обучението "Намаляване на стигмата и дискриминацията на хора, живеещи с ХИВ/СПИН, и уязвими групи"

На 28 октомври 2021 г. инж. Сабрие Сапунджиева, член на Комисията за защита от дискриминация (КЗД), и доц. д-р Надежда Йонкова, главен секретар на Комисията за защита от дискриминация, взеха онлайн участие в обучението "Намаляване на стигмата и дискриминацията на хора, живеещи с ХИВ/СПИН, и уязвими групи". Събитието се проведе хибридно (онлайн и на място). Инж. Сапунджиева изчерпателно представи пред участниците дейността на Комисията за защита от дискриминация и процеса на специализираното производство пред институцията. Доц. Йонкова запозна участниците с дейността на регионалните представители на КЗД.

 


 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian