Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Участие на КЗД в конференция срещу анти-ЛГБТИ престъпления от омраза в България

На 21 октомври 2021 доц. д-р Ана Джумалиева, председател на Комисията за защита от дискриминация (КЗД), и Виктор Рибарски , главен специалист от отдел АПМС, взеха онлайн участие в конференция „Заедно срещу омразата“. Целта на конференцията е да се фокусира общественото внимание върху проблемите, свързани с анти-ЛГБТИ престъпленията от омраза в България, и да се съберат експертни становища за това, как тези проблеми да бъдат преодолени.

Дискусията по време на събитието позволи да се срещнат различни гледни точки към един феномен, който все повече застава в центъра на общественото внимание в Европа.

Доц. Джумалиева беше говорител във втория панел на конференцията „Сътрудничество между публичните и частните партньори в борбата срещу ксенофобията, хомофобията и дискриминацията“. Тя представи пред участниците работата на Комисията за защита от дискриминация, както и нейната превантивна дейност срещу ксенофобията и хомофобията. Посочи, че КЗД е национална контактна точка в Република България по престъпления от омраза към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Подчерта, че в българския антидискриминационен закон изрично са дефинирани сексуалният тормоз и сексуалната ориентация, както и признакът „пол“. Допълни, че от 2015 година т. 17 от раздел „Допълнителни разпоредби“ на Закон за защита от дискриминация гласи: „Признакът "пол" по чл. 4, ал. 1 включва и случаите на промяна на пола“.

 


 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian