Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Онлайн заседание на Съвета за наблюдение по Закона за хората с увреждания

 

 

На 15 октомври 2021 г. се проведе онлайн заседание на Съвета за наблюдение по Закона за хората с увреждания, председателствано от Комисията за защита от дискриминация. Дневният ред предложи работа по темите:

 

  • - Обсъждане на предложение за извършване на Мониторинг по чл.5,  ал.3 от Наредба № РД-02-20-2/26.01.2021г.;
  • - Информация във връзка с безсрочната кампания „Достъпна България“ на КЗД. Обсъждане на предложения за включване на обекти от обществено значение;
  • - Информация относно определяне критериите във връзка с конкретна отправна точка от Приложение 1 към чл. 63, ал.1 от Наредбата за медицинска експертиза, касаещ малките хора.

 

По първа и втора точка беше засегнат един сериозен проблем – осигуряването на достъпна среда, който все още не намира добро решение и предизвика ползотворна дискусия по темата с последвали предложения за решения.

По трета точка се отбеляза, че в КЗД е образувано производство във връзка с цитираната Наредба за медицинска експертиза, касаеща правата на малките хора,  като преписката е във фаза проучване.

 

Участници в събитието бяха доц. д-р Ана Джумалиева – председател на КЗД и председател на Съвета за наблюдение, доц. д-р Баки Хюсеинов – заместник-председател на КЗД и постоянен член на Съвета, Златина Дукова, член на КЗД и член на Съвета, Поля Христова, държавен експерт в КЗД и секретар на Съвета, Хюсеин Исмаил – представител на омбудсмана на Република България, Ева Жечева – представител на омбудсмана на Република България, Васил Долапчиев – представител на неправителствените организации на хора с увреждания.

 


 

 


 

 

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian