Начало

15 октомври – Международен ден на белия бастун

6 октомври 1964 г. е датата, на която в САЩ президентът Линдън Джонсън подписва резолюция на Конгреса и 15 октомври е обявен за ден на белия бастун. Президентът на Международната федерация на слепите през 1970 г. обявява 15 октомври за Международен ден на белия бастун. През февруари 1980 Президиумът на Световния съвет за благополучие на слепите (по-голямата и по-стара световна организация на слепите) взима също решение да препоръча на своите членове да отбелязват 15 октомври като Международен ден на белия бастун. В изпълнение на това решение ръководството на Съюза на слепите в България през 1980 г. организира редица мероприятия за първото отбелязване в България на Международния ден на белия бастун.

Един ретроспективен поглед назад сочи, че белият бастун се използва като инструмент за мобилност на незрящите хора едва след Първата световна война, за да се забелязват по-добре и белият цвят да бъде символ на зрителното увреждане. Някъде беше казано, че е необходимо да отворим широко нашите очи, да изострим сетивата си и да се опитаме да „видим“ света през възприятията на хората без зрение. Трябва да отворим широко очи и за проблемите на тези хора, достойни за възхита и уважение заради волята, енергията и упоритостта им да преодоляват несгодите, които им поднася ежедневието. Несъмнено, все още има много да се работи за осигуряването на подходящи условия за живот и трудова заетост на тези хора със специфични потребности. Защото ако за тях не се съмва, нека всички ние направим поне условията на заобикалящия ни свят по-пригодими за живота на незрящите хора.

Комисията за защита от дискриминация дава своята дан в тази посока с цялостната си дейност и със започналата преди вече четири години Национална кампания „Достъпна България“, която ще остане отворена до достигане на поставената цел – осигуряване на масова достъпна среда за хората с увреждания в България.

Комисия за защита от дискриминация

 
Bulgarian English French German Russian