Начало

Втори ден от посещението в страната на комисаря по правата на човека (омбудсман) на Република Азербайджан Сабина Алиева

През втория ден от посещението на комисаря по правата на човека на Република Азербайджан Сабина Алиева и придружаващите я лица от страна на КЗД бяха организирани и проведени посещения и срещи в редица държавни институции и Главно мюфтийство.

Делегацията, начело с Сабина Алиева, се срещна с Илияна Йотова – вицепрезидент на Република България, като в разговора между вицепрезидента и омбудсмана на Азербайджан се обсъдиха теми, свързани защитата на правата на хората във време на кризи.

Гостите от Азербайджан посетиха и главното мюфтийство, където се срещнаха с Мустафа Хаджи, главен мюфтия на мюсюлманското вероизповедание в България.

За делегацията от Азербайджан беше организирана среща в Министерството на труда и социалната политика (МТСП), където се проведе разговор между Сабина Алиева и Гълъб Донев – вицепремиер и министър на труда и социалната политика. Бяха засегнати теми, касаещи политиките за защита на правата на хората с увреждания, равнопоставеността на жените и мъжете и закрилата на децата. В срещата участваха заместник-министър Лазар Лазаров и експерти на МТСП.

Като част от визитата на комисаря по правата на човека на Република Азербайджан Сабина Алиева и придружаващите я лица беше посещението във Върховния административен съд и среща с Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд (ВАС). Бяха обсъдени основни елементи на правосъдните системи на двете страни. В срещата участваха и заместник-председателите на ВАС Мариника Чернева и Любомир Гайдов.

На всички срещи през деня присъстваха и участваха и председателят на Комисията за защита от дискриминация Ана Джумалиева и зам.-председателят Баки Хюсеинов.

 

 


 


 
Bulgarian English French German Russian