Начало

Комисарят по правата на човека (омбудсман) на Република Азербайджан на официално посещение в КЗД

На 28 септември 2021 г. на официално посещение в Комисията за защита от дискриминация (КЗД) беше Сабина Алиева – комисар по правата на човека на Република Азербайджан. Тя беше придружена от Заур Валимамандли – началник-отдел „Сътрудничество с международни и граждански неправителствени организации“ към Комисаря по правата на човека на Република Азербайджан, и Джавидан Горчиев – асистент на комисаря по правата на човека на Република Азербайджан.
Присъстваше и Н.Пр. Хюсеин Хюсеинов – извънреден и пълномощен посланик на Република  Азербайджан у нас. Делегацията от Азербайджан е на посещение в България по покана на КЗД.

Гостите бяха обстойно запознати със структурата и дейността на КЗД, като бе поставен акцент върху характера ѝ на независим държавен орган, на широките нейни правомощия, на производството и юридическа сила на постановените от нея решения. Обърна се внимание на превантивната дейност на институцията и на ЗЗДискр.

Госпожа Сабина Алиева от своя страна представи детайлно работата на институцията Комисар по правата на човека (Омбудсман) на Република Азербайджан. Установиха се редица допирни точки между двете институции в ангажираността им в защита на правата на човека.

Беше сключен меморандум за сътрудничество между Комисията за защита от дискриминация и институцията Комисар по правата на човека (Омбудсман) на Република Азербайджан. Меморандума подписаха доц. д-р Ана Джумалиева, председател на КЗД, и г-жа Сабина Алиева.

На срещата от страна на КЗД присъстваха доц. д-р Ана Джумалиева – председател, доц. д-р Баки Хюсеинов – зам.-председател, членовете на Комисията Златина Дукова, инж. Сабрие Сапунджиева, София Йовчева, инж. Наско Атанасов, главният секретар доц. д-р Надежда Йонкова и Поля Христова – държавен експерт.

 
Bulgarian English French German Russian