Начало

Извънредно годишно онлайн събрание на ЕКВИНЕТ

 

На 27 септември 2021 г. беше проведено извънредно годишно онлайн събрание на Европейската мрежа на органите по равнопоставеност (ЕКВИНЕТ) във връзка с приемането на нейния Работен план и бюджет за 2022 г.

От страна на Комисията за защита от дискриминация участие (КЗД) в събранието взеха доц. д-р Баки Хюсеинов – заместник-председател, и Поля Христова – държавен експерт в отдел АПМС.

На форума бяха представени дейностите, които са заложени в работния план, и темите, върху които ще се акцентира в процеса на работа, а именно:

- Принос към законодателството на ЕС относно стандартите за органите за равенство;

Кръгла маса за възстановяване след Ковид 19 и по-справедлива Европа;

- Органите за равнопоставеност, изграждащи своя капацитет по отношение на психо-социални увреждания и лица с влошено психично здраве;

- Изпълнението на Директива за баланс между работа и личен живот;

- Прозрачност при заплащането;

- Органи за равенство и техния принос  за националните стратегии за равенство;

- Органите за равенство, които се борят с дискриминацията и нетолерантността;

- Ролята на органите за равнопоставеност при прилагането на Европейския стълб за социални права;

- Разумно настаняване извън уврежданията;

- Отговори на изменението на климата в Европа: проучване на ролята и потенциала на органите за равенство;

- Органите за равнопоставеност, работещи по случаи без идентифицирана индивидуална жертва;

- Използване на данни за равенство и изследвания в работата по казуси;

- Изкуствен интелект и равенство.

Фокусът в работния план е поставен върху следните уязвими групи: мюсюлмани, роми, ЛГБТИ, жени, хора с психосоциални увреждания, хора с увреждания.

След представянето на работния план беше проведено гласуване за неговото одобрение, като  доц. д-р Баки Хюсеинов подкрепи предложения Работен план и бюджет за 2022 г.

 


 

 
Bulgarian English French German Russian