Начало

Представители на КЗД на посещение в Москва

На 17 септември 2021 г. доц. д-р Ана Джумалиева – председател на КЗД, доц. д-р Баки Хюсеинов –зам.-председател на КЗД, и Лариса Бауере – главен специалист в отдел АПМС, бяха на официално посещение в Москва по покана на проф. д-р Татяна Москалкова – Върховен комисар за права на човека в Руската федерация.

В рамките на визитата представителите на КЗД посетиха Регионалния център за управление в Московска област, където се срещнаха с областния управител на Московска област Андрей Воробьов.

В Дома на правата на човека в Москва българската делегация участва в кръгла маса за гарантиране на изборните права на гражданите, където доц. Джумалиева изнесе доклад, свързан с правата на човека.

В същия ден се сключи меморандум за сътрудничество между КЗД и Върховния комисар за права на човека в Руската федерация. Меморандумът беше подписан от доц. Ана Джумалиева и проф. Татяна Москалкова. Страните ще си сътрудничат в рамките на тяхната компетентност в областта на защитата на правата на човека и свободите на гражданите в България и Русия.

 


 

 


 


 
Bulgarian English French German Russian