Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Онлайн среща между КЗД и Института за борба с дискриминацията на Аржентина

На 14 септември 2021 г. се проведе онлайн среща между Комисията за защита от дискриминация (КЗД) и Националния институт срещу дискриминацията, ксенофобията и расизма на Аржентина (INADI). От страна на КЗД участие взеха Поля Христова, държавен, и Виктор Рибарски, главен специалист. Останалите участници в срещата бяха Даниел Котини – заместник-ръководител на посолството на Република Аржентина в България, и експерти от INADI - Августин Аналиан и Карла Мерхерт.

Целта на срещата беше опознавателна за двете институции, като всяка една от тях представи своята дейност и правомощия, както и действащото антидискриминационното законодателство в съответната държава. В хода на среща бяха установени редица аналогии в дейността на двете институции. Институтът, както и Комисията, е създал свои регионални представителства във всички административни центрове на Аржентина и подобно на КЗД членува в мрежи и организации за борба с дискриминацията, например „Иберо-американска мрежа от агенции и организации срещу дискриминация“.

Начертаха се посоки за по-нататъшни съвместни действия между КЗД и Института, като залегна идеята за провеждане на среща на ръководно ниво, на която да бъде обсъдено потенциалното сътрудничество между двата органа по равнопоставеност.

 

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian