Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Посланикът на Република Албания на официално посещение в КЗД

На 13 септември 2021 на официално посещение в Комисията за защита от дискриминация беше Н.Пр. Доника Ходжа, извънреден и пълномощен посланик на Република Албания в България. Тя бе запозната обстойно с КЗД като независим орган по равнопоставеност, със Закона за защита от дискриминация, с производството пред Комисията и с нейната превантивна дейност.

Нейно превъзходителство изрази задоволството си от срещата и от презентацията за дейността на КЗД, акцентира върху отделни аспекти от работа на аналогичната на КЗД институция в Албания – Комисар за защита от дискриминация.

В края на срещата се очертаха перспективи за осъществяване на контакти на КЗД с органа по равнопоставеност в Албания с цел подписване на меморандум за сътрудничество и бъдещи съвместни дейности между двете институции в посока недискриминация.

На срещата присъстваха от страна на КЗД доц. д-р Ана Джумалиева – председател на КЗД, доц. д-р Баки Хюсеинов – зам.-председател на КЗД, инж. Сабрие Сапунджиева – член на КЗД, Кирил Станков и Виктор Рибарски специалисти от отдел АПМС.

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian