Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Интервю на доц. Баки Хюсеинов по Програма „Равенство, граждани, права и ценности (CERV) на Европейската комисия

 

На 9 септември 2021 г. доц. д-р Баки Хюсеинов, зам.-председател на Комисията за защита от дискриминация, даде интервю за консорциум, ръководен от Tetra Tech към Генерална дирекция „Правосъдие" на Европейската комисия относно Програма „Равенство, граждани, права и ценности (CERV): рамка за анализ и мониторинг на заинтересованите страни".

Интервюто засегна основните предизвикателства пред организациите на гражданското общество в България, които искат да действат като посредници по Програма „Граждани, равенство, права и ценности“ (CERV). Други въпроси бяха свързани с основните източници на финансиране за организации на гражданското общество, които действат за защита и насърчаване на ценностите и правата на ЕС в България, със съществуването на механизми, които да гарантират, че финансирането от публичния сектор не ограничава независимостта на гражданското общество, с капацитета на организациите на гражданското общество в България за усвояване на финансите и т.н.

Доцент Хюсеинов подчерта, че проектите, които ще се реализират в България, трябва да имат гаранция за устойчивост, да се извършва мониторинг по количествени и качествени показатели,  да се осъществява контрол за устойчивостта на дейностите, заложени в проектите. Той отбеляза, че е много важен въпросът за капацитета и експертизата на организациите, които ще реализират проектите.

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian