Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Среща в КЗД по въпросите, свързани с бежанците

 

На 3 септември 2021 г. в Комисията за защита от дискриминация (КЗД) се проведе среща с представители на организации, които работят по въпросите, свързани с бежанците. Гости на срещата бяха проф. Нидал Шабан – Асоциация на реномирани международни институции за висше образование, Ана Райкова – Международна организация по миграция, Азхар Аломар – Златкова, ангажирана с проекти, свързани с бежанци, и доброволец в неправителствени организации, Светлана Димитрова, мениджър на проекти в СУ “Св. Климент Охридски“, д-р Иман Кадум, представител на научните среди, Мария Самуилова - Международна организация по миграция .

В разговора доц. д-р Ана Джумалиева, председател на КЗД,  отбеляза, че Комисията за защита от дискриминация е утвърдила своето място като орган с установени от закона широки правомощия за максимална защита от дискриминация – чрез производството пред Комисията по реда на Закона за защита от дискриминация и чрез превантивната си дейност.

Гостите изразиха своето добро впечатление от работата на КЗД, коментираха проблемите на бежанците, споделиха добри практики от своята дейност.

Участниците в срещата се договориха за съвместни инициативи за информационна кампания за проблеми и добри практики, свързани с бежанци, с мото „Различията да ни събират, а не да ни разделят“.

От страна на КЗД на срещата присъстваха доц. д-р Ана Джумалиева – председател на КЗД, доц. д-р  Баки Хюсеинов – зам.-председател на КЗД, инж. Наско Атанасов – член на КЗД, доц. д-р Надежда Йонкова – главен секретар на КЗД, Поля Христова – държавен експерт отдел АПМС, и Виктор Рибарски – специалист от отдел АПМС.

 

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian