Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Подписан меморандум между КЗД и УниБИТ

 

 

На 1 септември 2021 г. в  зала „Тържествена“ на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) бе подписан меморандум за сътрудничество между Комисията за защита от дискриминация (КЗД) и Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ). Меморандумът подписаха доц. д-р Ана Джумалиева, председател на Комисията за защита от дискриминация, и проф. д. н. Ирена Петева, ректор на Университета по библиотекознание и информационни технологии. По силата на меморандума страните се договориха за сътрудничество в сферата на учебно-преподавателската, научноизследователската, научната и информационната дейност с цел подготовката и развитието на висококвалифицирани специалисти с висше образование.

Доц. д-р Ана Джумалиева изнесе публична лекция, с която запозна аудиторията със студенти от УниБИТ с дейността на КЗД.

На срещата присъстваха още от страна на КЗД доц. д-р Баки Хюсеинов, зам.-председател, и доц. д-р Надежда Йонкова, главен секретар, а от страна на УниБИТ – проф. д.ик.н. Стоян Денчев, председател на общото събрание на Университета, и проф. д-р Тереза Тренчева, зам.-ректор по научната дейност и международното сътрудничество.

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian