Начало

Представители на посолство на Република Аржентина на посещение в КЗД

 

На 2 август 2021 г. на посещение в Комисията за защита от дискриминация (КЗД) бяха Даниел Котини заместник ръководител на посолство на Република Аржентина в България, и Мариела Дамони – началник консулска секция.

Гостите бяха запознати с дейността на КЗД, със спецификата в производството пред нея, със Закона за защита от дискриминация и с особеностите в него, които го правят уникален в Европа, беше представена и превантивната дейност на КЗД.

Начертаха се посоки за по-нататъшни съвместни действия между КЗД и аржентинското посолство за повече толерантност и недискриминация.

От страна на КЗД присъстваха Ана Джумалиева – председател, Владимира Стоименовачлен на КЗД, Наско Атанасов – член на КЗД, и Надежда Йонкова – главен секретар.

 

 

 
Bulgarian English French German Russian