Начало

Посещение в УНСС

На  30 юли 2021 г. доц. д-р Ана Джумалиева, председател на Комисията за защита от дискриминация, и доц. д-р Баки Хюсеинов, заместник председател на Комисията за защита от дискриминация, взеха участие в срещата  на главния омбудсман на  Република Турция Шереф Малкоч, придружен от Фатма Бенли Ялчън, омбудсман на Република Турция, Гюниз Атеш, ръководител на отдел „ЕС и международни отношения“ към администрацията на главния омбудсман, Вейсел Ширин, началник-отдел към администрацията на главния омбудсман с Ректора на Университета за национално и световно стопанство (УНСС), проф. д-р Димитър Димитров. Срещата е част от тридневното посещение на главния омбудсман на  Република Турция в нашата страна, организирано от КЗД. На събитието присъства и представители на администрацията на университета.

Проф. Димитров представи пред гостите университета, на който е ръководител, и подчерта неговото място сред останалите висши учебни заведения у нас като фактор за реформите и развитието на висшето образование.

Г-н Малкоч подчерта, че институцията Омбудсман в Република Турция е във връзка и взаимодействие с около 40 университета в Турция, и добрият ефект от подобни съвместни действия е налице. Извън темата за значението на висшите учебни заведения Шереф Малкоч посочи значението на връзката между нашите два народа, като подчерта, че благоденствието на българския народ, както икономическо, така и културно, неминуемо се отразява на благоденствието на турския народ.

Главният омбудсман спази традицията и остави писмено послание в Златната книга на УНСС.


 
Bulgarian English French German Russian