Начало

Посещение в Кърджали

 

 

На 29 юли 2021 Ана Джумалиева, председател на Комисията за защита от дискриминация, и Баки Хюсеинов, зам.-председател на Комисията за защита от дискриминация,  заедно с главния омбудсман на  Република Турция Шереф Малкоч, придружен от Фатма Бенли Ялчън, омбудсман на Република Турция, Гюниз Атеш, ръководител на отдел „ЕС и международни отношения“ към администрацията на главния омбудсман, Вейсел Ширин, началник-отдел към администрацията на главния омбудсман, бяха на посещение в Кърджали. Присъстваше и генералният консул на Република Турция в Пловдив Корхан Кюнгерю.

Визитата в Кърджали е част от тридневното посещение на с главния омбудсман на  Република Турция в нашата страна, организирано от КЗД.

Делегацията проведе срещи с Даниел Делчев - областен управител на Област Кърджали, д-р инж. Хасан Азис – кмет на Община Кърджали, и  Сурай Мустафа – наместник на районния мюфтия.

Кметът на общината д-р инж. Хасан Азис на срещата с гостите посочи Кърджали като град на мултикултурността, наричан често „столица на толерантността“, която обединява етническото, религиозното и културното многообразие.

От своя страна представителите на КЗД запознаха присъстващите с ползотворното сътрудничество на КЗД с главния омбудсман на  Република Турция, като благодариха за доброто посрещане.

Гостите се запознаха със забележителности на града.

 
Bulgarian English French German Russian