Начало

Главния омбудсман на Република Турция на посещение в КЗД

 

 

На 28 юли 2021 г. на посещение в Комисията за защита от дискриминация беше делегация от Република Турция, начело с Шереф Малкоч, главен омбудсман на Република Турция, придружен от Фатма Бенли Ялчън, омбудсман на Република Турция, Гюниз Атеш, ръководител на отдел „ЕС и международни отношения“ към администрацията на главния омбудсман, Вейсел Ширин, началник-отдел към администрацията на главния омбудсман.

На срещата присъстваха Н.Пр. Айлин Секизкьок – извънреден и пълномощен посланик на Република Турция в България, и Ахмед Гази Зейрек, втори секретар в посолството.

От страна на КЗД на срещата бяха доц. д-р Ана Джумалиева, председател, доц. д-р Баки Хюсеинов, зам.-председател, членовете на КЗД Сабрие Сапунджиева и Наско Атанасов и главният секретар доц. д-р Надежда Йонкова.

За главня омбудсман на Република Турция и придружаващите го лица бяха организирани и проведени срещи с председателя на Конституционния съд на Република България проф. д-р Борис Велчев, с министъра на правосъдието на Република България проф. д-р Янаки Стоилов, с председателя на Върховния административен съд на Република България Георги Чолаков, с главния мюфтия на мюсюлманското вероизповедание в България д-р Мустафа Хаджи.

 

 

 
Bulgarian English French German Russian