Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Заседание на Съвета за наблюдение по Закона за хората с увреждания

 

 

 

На 8 юли 2021 г. в сградата на омбудсмана на България се проведе заседание на Съвета за наблюдение по Закона за хората с увреждания. Събитието беше открито с встъпителни думи на доц. Диана Ковачева – омбудсман на Република България, която постави на дневен ред въпроси по утвърждаване на индикатори за мониторинг по чл. 9 на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Направен беше и обзор на дейността на Съвета за наблюдение през периода на председателството на омбудсмана – юли 2019 – юни 2021 г., като бяха отчетени постигнатите резултати и обобщени в предложено на присъстващите печатно издание.

На заседанието беше предадено председателството на Съвета за наблюдение на Комисията за защита от дискриминация (КЗД), тъй като то е на ротационен принцип за двегодишен период. Доц. Ана Джумалиева – председател на Комисията за защита от дискриминация (КЗД), благодари на екипа на омбудсмана за прекрасната организация на работата на Съвета за наблюдение до момента, запозна присъстващите с ежедневния ангажимент на КЗД към проблемите на хората с увреждания. Подчерта още, че важен елемент при постигането на ефективност, дългосрочност и устойчивост на резултатите е приемствеността в работата на Съвета за наблюдение, поради което  КЗД ще продължи да следва неговите приоритети и програмата за дейността му. Бяха разисквани основни насоки за работата на Съвета за наблюдение през времето на председателството на Комисията за защита от дискриминация – юли 2021 – юли 2023 г.

Обсъдиха се още повдигнати въпроси, свързани с оплаквания на малките хора, както и на незрящи хора с увреждания. Очертаха се посоки за решаване на поставените проблеми.

От страна на КЗД на срещата присъстваха Ана Джумалиева – председател, членовете Сабрие Сапунджиева, Владимира Стоименова, Наско Атанасов и Петър Кичашки, главният секретар Надежда Йонкова и Поля Христова от отдел АПМС.

Към събитието беше проявен медиен интерес.