Начало

Въпросници изготвени от КЗД по проект "Родители на работа"

 

 

 

Въпросниците изготвени от КЗД по проект "Родители на работа", които могат да служат на работодателите за ранното откриване на дискриминация на работното място, можете да открите на следния интернет адрес:
 
Bulgarian English French German Russian