Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Представители на програма JUSTROM на посещение в КЗД

 

На 24 юни 2021 г. на посещение в Комисията за защита от дискриминация бяха представители на програма JUSTROM в България. Целите на съвместната програма на Европейската комисия и Съвета на Европа „Достъп до правосъдие за жените от ромски произход“ (JUSTROM3) са разрешаването на проблемите, свързани с множествената дискриминация и улесняването на достъпа до правосъдие за жените от ромски произход в България, Гърция, Италия и Румъния.

Гостите бяха запознати с начина на избор на членовете на КЗД, със спецификата в работата на органа по равнопоставеност, с възможността КЗД да бъде сезирана, със уникалността на ЗЗДискр.

Представители на програма JUSTROM в България зададоха редица въпроси, свързани правата на гражданите, с проблемите на хората с увреждания, с възможността за реализация на представителите на ромския етнос и практиките на дискриминация, които срещат те.

От страна на КЗД присъстваха Ана Джумалиева – председател, Баки Хюсеинов – зам.-председател, Надежда Йонкова – главен секретар, Елка Божова – началник на дирекция СПАП, Свилена Иванова – началник-отдел СП, Виктор Рибарски – отдел АПМС.

 


 

 

 

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian