Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Посещение на посланика на Куба в КЗД

 

На 18 юни 2021 г. на официално посещение в Комисията за защита от дискриминация беше Н. Пр. Kaридат Ямира Куето Милиан - извънреден и пълномощен посланик на Куба в България. Нейно превъзходителство беше придружена от Диснаел Мартинес Ривера – съветник и консул в посолството.

Гостите бяха посрещнати от Ана Джумалиева, председател на КЗД. От страна на Комисията присъстваха още доц. д-р Баки Хюсеинов – зам.-председател, главният секретар доц. д-р Надежда Йонкова и д-р Тодор Кънчевски – началник отдел АПМС.

На срещата беше подчертано, че Комисията за защита от дискриминация е утвърдила своето място като орган с установени от закона широки правомощия за максимална защита от дискриминация. Обърна се внимание на това, че КЗД като институция с квазисъдебни функции е призната като добър модел на орган за равенство и на европейско ниво. Акцент бе даден и на превенцията срещу дискриминацията в работата на Комисията.

Нейно превъзходителство представи антидискриминационната комисия CENESEX в Куба, като обърна внимание върху работата в помощ на хората с увреждания, посочи и традиционния стремеж за религиозна толерантност в Куба, спря се на защитата от дискриминация спрямо бежанци, имигранти и емигранти, засегна и решаването проблемите на ЛГБТ общността в Куба.

 

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian