Начало

Посланиците на САЩ и Великобритания на официално посещение в КЗД

 

На 1 юни 2021 г. на официално посещение в Комисията за защита от дискриминация (КЗД) бяха Н. Пр. Херо Мустафа – извънреден и пълномощен посланик на САЩ в България, и Н. Пр. д-р Роб Диксън, извънреден и пълномощен посланик на Великобритания в България.

Техни превъзходителства се срещнаха с доц. д-р Ана Джумалиева – председател на КЗД, и доц. д-р Баки Хюсеинов – заместник-председател на КЗД. Посланиците бяха запознати със спецификата в производството пред КЗД, както и с превантивната дейност и приоритетите на институцията. Обсъдиха се възможности как посолствата на двете държави могат да окажат своята подкрепа на Комисията в борбата с дискриминацията. Бяха засегнати общи теми от взаимен интерес, обърнато беше внимание на борбата срещу неравното третиране спрямо ЛБГТИ общността с цел повече толерантност към тези хора. Набелязаха се редица идеи, които могат да бъдат основа за бъдещи съвместни действия за защита на равнопоставеността както с посолствата, така и с институции в двете страни, работещи в областта на недискриминацията и правата на човека.


 

 
Bulgarian English French German Russian