Начало

Уебинар по проект „Родители на работа“

 

 

На 21 май 2021г. се проведе уебинар под надслов „Подобряване условията на труд на родителите“ по международен проект „Родители на работа“ по Програма: Права, равенство и гражданство към ЕС; REC-AG-2018. По проекта Комисията за защита от дискриминация е партньор с Института за превенция на дискриминацията – Белгия (водещ по проекта), както и с антидискриминационните комисии на Португалия и Естония.

На уебинара бяха представени резултатите и постиженията при реализирането на проекта.

В събитието участваха членовете на КЗД и служители от администрацията, представители на Министерство на труда и социалната политика, на Агенция по заетостта, както и на работодатели.

 
 

 

 
Bulgarian English French German Russian