Начало

Почетен плакет за генерал-майор доктор Груди Ангелов от Комисия за защита от дискриминация

 

На 17 май 2021 г. в София се проведе работна среща между представители на Комисия за защита от дискриминация (КЗД) и на Военна академия „Георги Стойков Раковски“.

Бяха обсъдени възможностите за продължаване на сътрудничеството между двете институции във връзка с подписания неотдавна съвместен меморандум и предприемане на конкретни действия в тази посока.

Генерал-майор д-р Груди Ангелов, който е началник на Военна академия „Георги Стоков Раковски“, сподели, че посоките на съвместна дейност могат успешно да се реализират в различни научноизследователски проекти, които да бъдат финансирани от Фонд „Научни изследвания“, както и поредица от обучителни семинари, подпомогнати от различни програмни инструменти на Министерство на труда и социалната политика. Превантивните дейности, свързани с дискриминационните процеси, са особено важни и те могат да бъдат дефинирани в учебните програми и планове на различните магистърски програми, които се осъществяват във Военната академия.

Доц. д-р Ана Джумалиева направи конкретни предложения, който да се реализират в посока следната тематика: международни, европейски и национални стандарти за защита от дискриминация; защита от дискриминация на уязвимите групи; дискриминацията през призмата на наказателното право; дискриминация или определящо професионално изискване; дискриминация в областта на националната сигурност; защита от дискриминация на хората с увреждания; дискриминацията в контекста на COVID 19; балансът между правата на човека и правото на сигурността; въздействие на словото на омраза върху националната сигурност и др.

Полковник проф. д-р Емил Енев обстойно представи пред присъстващите обучителната дейност и научноизследователската работа на Академията.

Проф. д.н Венелин Терзиев представи възможностите за съвместна проектна дейност, която да бъде финансирана от външни източници.

Провеждането на национален форум, който да обсъжда дискриминационните процеси на уязвимите рискови групи, бе основна тема на дискусията.

За принос в осъществяване на ефективно сътрудничество, както и за издигане на престижа на Комисията за защита от дискриминация почетен плакет бе връчен на генерал-майор д-р Груди Ангелов – началник на Военна академия „Георги Стойков Раковски“.

Генерал-майор д-р Груди Ангелов е възпитаник на ВНВУ “Васил Левски” във Велико Търново (сега Национален военен университет) – мотострелкови профил. Завършил е Военната академия в София и Сухопътния колеж по отбраната на САЩ с магистратура по “Стратегически науки”. Участвал е в различни курсове у нас и в чужбина – Великобритания, Германия, Австрия, Латвия. Като заместник национален представител на първия български контингент в Ирак участва в операция “Иракска свобода”. Служил е в Обединеното командване на силите на НАТО в Неапол, Италия, като началник на екип от съветници към началника на Щаба (2010-2012). Бил е началник на отдел “Бойна подготовка” в командването на Сухопътните войски, а от 2015 до 2016 г. е командир на 61-а механизирана бригада в Карлово. Началник е на Военна академия “Георги Стойков Раковски” от 2016 г.

От КЗД в работната среща участваха членовете доц. д-р Ана Джумалиева – председател, доц. д-р Баки Хюсеинов – зам.-председател, Сабрие Сапунджиева, София Йовчева и Наско Атанасов, главният секретар доц. д-р Надежда Йонкова и Тодор Канчевски.

От страна на Академията участие в срещата взеха генерал-майор д-р Груди Ангелов, полковник проф. д-р Емил Енев и проф. д.н. Венелин Терзиев.


 

 
Bulgarian English French German Russian