Начало

КЗД участник в онлайн дискусия за многообразието като бизнес предимство

На 11 май 2021 г. доц. Ана Джумалиева – председател на Комисията за защита от дискриминация (КЗД), взе участие като гост лектор в онлайн дискусия „Многообразието като бизнес предимство – споделяне на добри корпоративни практики“. Събитието се организира от Хартата на многообразието в България една от най-новите инициативи на Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ), с аудитория от професионалисти от компании, експерти от публичния и НПО сектора с интерес към темата за социалното приобщаване.

Целта на дискусията беше от една страна да предостави платформа за усилията на отделните компании с фокус върху обмяната на идеи и практически опит. От друга, да вдъхнови още фирми да последват добрия пример, както и да повиши осведомеността в обществото относно ролята на многообразието за изграждането на дух на толерантност и уважение.

Доц. Джумалиева запозна аудиторията със спецификата в дейността на КЗД, с производството пред нея, както и с превантивната дейност на институцията за предотвратяване на дискриминацията.

 
Bulgarian English French German Russian